Om oss

 

Per Ragnar BergslidGerd Sigrunn

 

 

Begravelsesbyrået Ytre Namdal og Bindal ble startet i 2001 av Per Ragnar Bergslid. I 2013 ble det gjort om til AS, og Gerd Sigrunn S. Bergslid ble medeier. Vi er medlem av Virke gravferd, og bistår innbyggere i Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet og Bindal kommune ved gjennomføring av gravferder/bisettelser. Vi står også til tjeneste andre nærliggende steder. Vårt ønske og mål i byrået er at vi skal være lydhøre overfor pårørende, og ivareta Deres personlige ønsker. Vi kjenner regelverket i detalj og kan svare på spørsmål når vi sammen starter planleggingen.

Vårt eget servicebygg, åpnet august 2006, ligger like ved Kolvereid kirke, og består av kontor, garasje, toalett, kjølerom og eget sermonirom. Seremonirommet kan benyttes av alle og er nøytralt i forhold til religion.