De rette rammene rundt gravferden

Hver enkelt gravferd er en personlig handling og minnestund. Vi er behjelpelig med å sette et personlig preg på innholdet. Vi ønsker også at pårørende skal føle trygghet og omsorg i en vanskelig tid. Derfor bistår vi også gjerne med råd og veiledning ved dødsfall

Tilbud om direkte-overføring av gravferdsseremoni

Covid-19: Totalt 50 personer i gravferdsseremoni
Vi har nå utarbeidet et tilbud om direkte-overføring av gravferdsseremonien, som gir alle dem som normalt ville deltatt fysisk i seremonien, muligheten til å følge seremonien via direkte-overføring. Dette gjelder de seremonier der familien har ønsket direkte-overføring av seremonien.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.
På grunn av restriksjoner fra det offentlige mht. Koronavirussykdommen (COVID-19) er gravferdsseremonien i kirke/kapell begrenset til totalt 50 deltagere, og avgrenset til den nærmeste familie.