De rette rammene rundt gravferden

Hver enkelt gravferd er en personlig handling og minnestund. Vi er behjelpelig med å sette et personlig preg på innholdet. Vi ønsker også at pårørende skal føle trygghet og omsorg i en vanskelig tid. Derfor bistår vi også gjerne med råd og veiledning ved dødsfall