Våre tjenester

Det finnes en vanlig praksis for gravferd, men også mange muligheter for å sette et personlig preg på den. Vi har lagt opp til at du selv skal kunne finne mange svar. Vi informerer om rent praktiske forhold og om valg du står overfor. Du finner også forslag til ord og toner som kan følge gravferden. Å tenke gjennom mulighetene er en naturlig del av prosessen frem mot gravferden. Vi kjenner regelverket i detalj og kan svare på spørsmål når vi sammen starter planleggingen.

Dette kan vi hjelpe med

• Egen hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet
• Avtaler og seremonitider
• Dødsannonse
• Program og takkekort
• Musikere
• Solosang og forsangere
• Kiste og utstyr
• Stell av den døde
• Blomster
• Minnesamvær
• Nødvendige papirer til offentlige myndigheter
• Urnenedsettelse
• Gravmonument
• Formidling av juridisk og regnskapsmessig bistand
• Formidling av opprydding, vask og bortkjøring av dødsbo
• Transport av kiste i inn- og utland
• Gravlykter og lys

Klikk her for å se vårt utvalg av kister.
Klikk her for å lese mer om blomster/sorgbinderi og minneord.
Klikk her for å se eksempler på gravminner.
Klikk her for å lese om vårt sermonirom.
Klikk her for forslag til ord i dødsannonsen og musikk til gravferden.
Klikk her for eksempler på prislister.