Seremonirom

kapell-026 kapell-022 kapell-039

De fleste seremonier foregår i kirkerommet. For de som ønsker et alternativ, så har vi eget seremonirom. Det kan benyttes av alle – uavhengig av kultur, religion og sosial status. Seremonirommet har digitalt flygel, cd musikkanlegg, garderobe, handicap-wc, opptil 30 sitteplasser.

Program til seremonien
Det er valgfritt å trykke eget program som viser innholdet og gangen i seremonien, eller om man ønsker å bruke salmeboken. Vi er behjelpelig både med innhold og det rent praktiske vedrørende programmene.